Сайт Президента України
Сайт Верховної ради України
Урядовий портал
Міністерство соціальної політики України
Департамент соціального захисту населення Хмельницької ОДА
Хмельницька міська рада
ПРОСКУРІВ газета Хмельницької міської ради

Послуги

Витяг з реєстру адміністративних послуг виконавчих органів Хмельницької міської ради

№ з/п Шифр послуги Назва послуги Назва установи Адреса Документ
1.    РПо-30-01   Призначення житлових субсидiйУправлiння працi та соцiального захисту населення вул. Проскурiвського пiдпiлля, 32Рiшення про призначення або вiдмову
2.    РПо-30-02   Призначення державної соцiальної допомоги у зв'язку з вагiтнiстю та пологами-//- -//- Рiшення про призначення або вiдмову
3.    РПо-30-03   Призначення державної соцiальної допомоги при народженнi дитини-//- -//- Рiшення про призначення або вiдмову
4.    -//- -//-
5.    РПо-30-05   Призначення державної соцiальної допомоги на дiтей, якi перебувають пiд опiкою чи пiклуванням-//- -//- Рiшення про призначення або вiдмову
6.    РПо-30-06   Призначення державної соцiальної допомоги на дiтей одиноким матерям-//- -//- Рiшення про призначення або вiдмову
7.    РПо-30-07   Призначення державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям-//- -//- Рiшення про призначення або вiдмову
8.    РПо-30-08   Призначення державної соцiальної допомоги на догляд за iнвалiдом I чи II групи внаслiдок психiчного розладу-//- -//- Рiшення про призначення або вiдмову
9.    РПо-30-09   Призначення компенсацiйної виплати по догляду за iнвалiдом 1 групи або особою старшою 80-ти рiчного вiку-//- -//- Рiшення про призначення або вiдмову
10.   РПо-30-10   Призначення державної соцiальної допомоги iнвалiдам з дитинства та дiтям-iнвалiдам до 18 рокiв та надбавки на догляд-//- -//- Рiшення про призначення або вiдмову
11.   РПо-30-11   Призначення державної соцiальноїтимчасової допомоги дiтям, батьки яких ухиляються вiд сплати алiментiв, не мають можливостi утримувати дитину або мiсце проживання їх невiдоме-//- -//- Рiшення про призначення або вiдмову
12.   РПо-30-12   Призначення державної соцiальної допомоги на поховання-//- -//- Рiшення про призначення або вiдмову
13.   РПо-30-13   Призначення державної соцiальної допомоги при усиновленнi-//- -//- Рiшення про призначення або вiдмову
14.   РПо-30-14   Призначення допомоги на кишеньковi витрати-//- -//- Рiшення про призначення або вiдмову
15.   РПо-30-15   Призначення допомоги на дiтей сирiт та дiтей, позбавлених батькiвського пiклування, грошового забезпечення батькам-вихователям i прийомним батькам за надання послуг у дитячих будинках сiмейного типу та прийомних сiм'ях-//- -//- Рiшення про призначення або вiдмову
16.   РПо-30-16   Призначення державної соцiальної допомоги особам, якi не мають права на пенсiю та iнвалiдам-//- -//- Рiшення про призначення або вiдмову
17.   РПо-30-17   Призначення державної соцiальної допомоги при народженнi дитини в разi її влаштування до дитячого закладу на повне державне утримання-//- -//- Рiшення про призначення або вiдмову
18.   РПо-30-18   Призначення компенсацiї особам, якi надають соцiальнi послуги-//- -//- Рiшення про призначення або вiдмову
19.   РПо-30-19   Призначення щорiчної допомоги на оздоровлення громадянам, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи                                                -//- -//- Рiшення про призначення або вiдмову
20.   РПо-30-20   Призначення одноразової компенсацiї за шкоду, заподiяну здоров'ю особам, якi стали iнвалiдами внаслiдок Чорнобильської катастрофи, та сiм'ям за втрату годувальника-//- -//- Рiшення про призначення або вiдмову
21.   РПо-30-21   Призначання компенсацiї  вартостi проїзду громадянам, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи-//- -//- Рiшення про вiдшкодування
22.   РПо-30-22   Призначення грошової компенсацiї вартостi продуктiв харчування громадянам, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи-//- -//- Рiшення про призначення або вiдмову
23.   РПо-30-23   Призначення компенсацiї вартостi санаторно-курортного лiкування громадянам, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи-//- -//- Рiшення про призначення або вiдмову
24.   РПо-30-24   Видача довiдок для одержання посвiдчень дiтям, якi постраждали внаслiдок  ЧК-//- -//- Довiдка
25.   РПо-30-25   Призначення компенсацiї на тверде паливо та скраплений газ ветеранам вiйни-//- -//- Рiшення про призначення компенсацiї
26.   РПо-30-26   Призначення компенсацiї особам, якi мають право на безоплатне отримання вугiлля на побутовi потреби, але проживають у будинках з центральним опаленням-//- -//- Рiшення про призначення компенсацiї
27.   РПо-30-27   Призначення компенсацiї на поховання учасникiв бойових дiй та iнвалiдiв вiйни виконавцю волевиявлення або особi, яка зобов'язалася поховати померлого-//- -//- Рiшення про призначення компенсацiї
28.   РПо-30-28   Встановлення статусу <дитина вiйни>-//- -//- Довiдка <Дитина вiйни>
29.   РПо-30-29   Внесення вiдомостей та змiн до Єдиного державного автоматизованого реєстру пiльговикiв (ЄДАРП)-//- -//- Персональна облiкова картка
30.   РПо-30-30   Пiдготовка перелiку основних робiт, якi необхiдно виконати пiд час проведення безоплатних капiтальних ремонтiв жилих будинкiв i квартир для iнвалiдiв вiйни, членiв сiмей загиблих вiйськовослужбовцiв та прирiвняних до них осiб, в окремих випадках за рiшенням комiсiї длямалозахищених верств населення-//- -//- Перелiк основних робiт, якi необхiдно виконати пiд час проведення капiтального ремонту житла
31.   РПо-30-31   Видача направлень на забезпечення технiчними засобами реабiлiтацiї-//- -//- Направлення на виготовлення технiчними засобами реабiлiтацiї
32.   РПо-30-32   Надання пiльгових посвiдчень "Ветеран працi", "Член сiм'ї загиблого", "Учасник вiйни", "Iнвалiд вiйни", "Жертви нацистських переслідувань"-//--//- -//-
33.   РПо-30-33   Надання листа талонiв для отримання квиткiв на пiльговий проїзд-//- -//- Лист талонiв
34.   РПо-30-34   Видача направлення на обласну транспортну медико-соцiальну експертну комiсiю з метою виявлення медичних показань для забезпечення автотранспортом-//- -//- Направлення на обласну транспортну медико-соцiальну експертну комiсiю
35.   РПо-30-35   Призначення компенсацiї на бензин, ремонт i технiчне обслуговування автомобiлiв та на транспортне обслуговування iнвалiдам-//- -//- Рiшення про призначення компенсацiї
36.   РПо-30-36   Надання путiвок на санаторно-курортне лiкування ветеранам вiйни, iнвалiдам-//- -//- Путiвка на санаторно-курортне лiкування
37.   РПо-30-37   Надання висновку щодо оформлення до будинку-iнтернату загального типу людей похилого вiку та iнвалiдiв-//- -//- Висновок
38.   РПо-30-38   Реєстрацiя помiчникiв дiєздатних фiзичних осiб, якi за станом здоров'я не можуть самостiйно здiйснювати свої права та виконувати обов'язки-//- -//- Рiшення про встановлення помiчника
39.   РПо-30-39   Видача направлень на оздоровлення iнвалiдiв та дiтей-iнвалiдiв-//--//-Направлення до реабiлiт. центру
40.   РПо-30-40   Призначення адресної матерiальної допомоги соцiально незахищеним сiм'ям-//--//-Рiшення про призначення
41.   РПо-30-41   Видача "Посвiдчення батькiв багатодiтної сiм'ї", "Посвiдчення дитини з багатодiтної сiм'ї"-//--//- -//-
42.   РПо-30-42   Реєстрацiя колективних договорiв, змiн i доповнень до них-//--//-Зареєстр. колективний договiр

 

Витяг з реєстру неадміністративних послуг виконавчих органів Хмельницької міської ради

№ з/п Шифр послуги Назва послуги Назва установи Адреса Документ
1.   РПо-30-01 Виплата надбавки до пенсiї членам Проскурiвського пiдпiлля, партизанам, визволителям м.Хмельницькоговiд нiмецько-фашистських загарбникiв та колишнiм полiтв'язням i репресованимУправлiння працi, соцiального захисту населеннявул. Проскурiвського пiдпiлля, 32 Щомiсячна надбавка до пенсiї
2.   РПо-30-02 Направлення iнвалiдiв на професiйне навчання-//- -//- Направлення
3.   РПо-30-03 Пiдготовка документiв для забезпечення автомобiлем безкоштовно або на пiльгових умовах-//- -//- Клопотання на Департамент соцiального захисту населення ХОДА
4.   РПо-30-04 Виплата деяким категорiям iнвалiдiв грошової компенсацiї замiсть санаторно-курортної путiвки-//- -//- Грошова компенсацiя
5.   РПо-30-05 Забезпечення окремих категорiй населення технiчними та iншими засобами реабiлiтацiї-//- -//- Технiчнi засоби реабiлiтацiї
6.   РПо-30-06 Виплата одноразової допомоги на поховання осiб, якi не працювали, не отримували пенсiї i не перебували на облiку в центрi зайнятостi-//- -//- Грошова допомога
7.   РПо-30-07 Складання акту матерiально-побутових умов проживання сiм'ї з метою встановлення права громадян на призначення державних соцiальних допомог та субсидiй-//- -//- Рiшення про призначення або вiдмову рiзних видiв державної соцiальної допомоги
8.   РПо-30-08 Вiдшкодування пiльг пiдприємствам та органiзацiям на житлово-комунальнi послуги пiльговим категорiям громадян-//- -//- Фiнансу- вання пiдприємств та органiзацiй, що надають послуги пiльговикам згiдно чинного законо- давствава
9.   РПо-30-09 Вiдшкодування витрат заперевезення автотранспортом, примiським залiзничним транспортом пiльгових категорiй громадян-//- -//- Фiнансу- вання пiдприємств за наданi пiльги по перевезенню пiльгових категорiй громадян згiдно чинного законо- давства
10.РПо-30-10 Вiдшкодування витрат на встановлення телефонiв iнвалiдам I, II групи загального захворювання-//--//- Фiнансу- вання пiдприємств що надають послуги зв'язку пiльговикам згiдно чинного законо- давства
11.РПо-30-11 Пiдготовка документiв про присвоєння почесного звання <Мати-героїня>-//- -//- Клопотання про присвоєння почесного звання <Мати-героїня>
12.РПо-30-12 Вiдшкодування коштiв за надання послуг з безкоштовногозубопротезування громадянам, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи-//- -//- Вiдшкоду- вання коштiв установам
13.РПо-30-13 Вiдшкодування коштiв за придбанi лiкарськi засоби громадянам, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи-//- -//- Вiдшкоду- вання коштiв установам
14.РПо-30-14 Органiзацiя установки лiчильникiв для вимiрювання витрати газу та води для малозахищених верств населення-//- -//- Перелiк основних робiт, якi необхiдно виконати пiд час встанов- лення лiчильника

 


Розробник сайту Бітюков Р. В.